תאגידים

משרדנו מייעץ ומלווה תאגידים בפעילותם השוטפת ובמתן פתרונות לסוגיות משפטיות מורכבות שעולות תוך כדי ניהול שוטף של התאגיד.

בין היתר, משרדנו מלווה תאגידים בעריכת הסכמים מגוונים, דוגמת הסכמי התקשרות מסחריים עם תאגידים אחרים, הסכמי העסקה עם עובדי התאגיד, הסכמי ספקים ונותני שירותים שונים, הסכמי מימון ומימון מחדש מול מוסדות בנקאיים, ועוד.

משרדנו מייצג תאגידים שונים גם בסכסוכים, בין תאגידים, אל מול רשויות, ולרבות ליווי בסכסוכים בין בעלי מניות בתאגידים.

למשרדנו גם ניסיון עשיר בהקמת חברות, לרבות בעריכת הסכמי מייסדים מגוונים ומורכבים, דיווחים שוטפים לרשם החברות, וכיוצ"ב, וכן בפירוק תאגידים.