מחלוקת בין הקבלן לרוכש

הקבלן, הרוכש וליקויים חמורים בדירה במועד מסירת החזקה...

לעתים פורצת

בשאלת מצב הדירה במועד המסירה.

בהסכמי המכר מקובל לרשום כי הרוכש מחויב לקבל את החזקה בדירה אף אם במועד המסירה נמצאו בה ליקויים, ובלבד שהדירה "ראויה למגורים".

אך איך קובעים אם דירה ראויה למגורים על אף ליקויים שנמצאו בה במועד מסירת החזקה, ומה עושים כאשר בשל מחלוקת כזו מסרב הרוכש לקבל את החזקה בדירה, לאחר שאף שילם את מלוא תמורתה?

נסביר:

לא כל ליקוי או אי התאמה יכול להצדיק את אי קבלת החזקה בדירה, אך אם מדובר בליקויים של ממש, השוללים שימוש בנכס או גורמים לאי נוחות רבה ביותר, הרוכש יהיה זכאי לדחות את קבלת החזקה במועד ולדרוש, כתנאי לקבלתה, את תיקון הליקויים.

בגין תקופה זו יהיה הרוכש זכאי לקבל פיצוי על איחור במסירה, משום שמסירת הדירה על ליקוייה לא תיחשב כמסירה.

כמו כן, נקבע , כי ביטול הסכם מכר על ידי מוכר הדירה, בשל סירוב הרוכש לקבל את החזקה בדירה (אחרי שהרוכש שילם למוכר את מלוא התמורה) הוא סעד בלתי מידתי, שניתן לאשרו לעתים נדירות בלבד.

ההנחה היא שהאינטרס העיקרי של המוכר הוא קבלת התמורה - ואם נגרם לו נזק כספי מסוים בשל סירובו של הרוכש לקבל את החזקה בדירה, הוא יכול להיתבע כפיצוי כספי ולא כצעד מרחיק הלכת של ביטול ההסכם.

4 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול